A MEDIA RESEARCH FELÉ

(esztétikai profilaxis)

 

Az MR történetét kutatva a múltban, hamar egy olyan határhoz érünk, amin túl már alig oszlatható homály fed mindent. A kultúra bizonyos területein megmutatkozó anomáliák viszont egyértelmuen arra utalnak, hogy egy MR tipusú entitás léte szükségszeru feltevés. Az elterjedt pletyka szerint is a csoport manifeszt jelentkezését egy, a hibernált állapothoz hasonlítható latens jelenlét elôzte meg. A hibernált állapotban történt aktivitás meglepô módon, szinte kizárolag a konspirativ tevékenységek terminusaival írható le. Az evidens kérdés ilyenkor, - melyet mind a csoporttal szimpatizálók, mind kritikusai feltették - mi vagy ki okozhatta a hibernált állapotot és az abból való kilépést? A választ ismerik minden alkalommal kategórikusan elutasítják a konspiráció-elméleteket, így kielégítô magyarázat nélkül marad az a tény is, hogy a csoport tagjai miért bukannak fel még számukra is sokszor meglepõ összefüggésekben.
Kiállításmegnyitók, senki által nem látogatott, késô éjjel is nyitvatartó bárok, nemzetközi repülôterek kietlen termináljai, egyetemi elôadótermek katedrái, alig megnevezhetô -váratlan TV programok, rulettkaszinók katlanjai, villanyvilágítást nélkülözô alföldi tanyák csendje, arhivumokban felejtett filmszalagok, autópálya pihenôk, bekapcsolva felejtett computer-monitorok, nemzetközi konferenciák pulpitusai, zálogházi sorok, bezárás elôtt álló múzeumok, filmforgatások zurzavara, házibuliból kidobottak társasága, szexboltok kirakatai, határátlépô helyek motozószobái, irodalmi kávéházak áthatolhatatlan füstje, videoklippek pillanatképei, egzisztencialista lét-lehetôségek (Daseins-möglichkeiten) analizisei, antikváriumok legporosabb polcai, könyvtárak és múzeumok büféi és mellékhelyiségei, különbözô városok táncparkettjei és magánlakásai, taxik utastere, bevásárló központok zárás elötti pillanatai, Media Research találkozók, önmagukból kifordult követségi fogadások, nemzeti vendéglôk jellegtelen asztalai, koncertek szinpada és nézôtere, rég megcáfolt teóriák gyüjteményei, színpadias gesztusok kulisszái, havasesôben küszködô bicikli nyerge, teniszpályák zuhanyozói, szaunák gôze, ingyenes másológépek közvetlen környezete, komphajók tévészobái, nyomdagépek olajtócsái között: itt érdemes keresni az MR tagjait.
Aki ezek után, a csoport feladatát illetô második kérdést fölteszi, az tükörbe pillantván, saját könnybelábadt szemeibil a következiket fogja kiolvasni: "A felsorolásokat tagoló vesszik végtelen sorát legmegfelelibb célszalagként kezelni."

Media Research (Bora Gábor, Sugár János) 1992